ท่านี้น้องชอบนะเพราะเราควบคุมความเสียวได้ว่ามั๊ยคะ